تبلیغات
Jadeye Khis - کــــلــــیــــــد آزادی
Jadeye Khis

 

آهـــــای هَمبـــنــــد

 

آهـــــای هَـــم جُـــــرم

 

در الـــتهــــاب آزادی ام

 

در الــــتهـــاب رهــــــایــی

 

زانــوهــایــم را بغــل می گـــیرم

 

و از تــو چـــه دردنــاک مــی گــریم

 

چـــگونــــه بـــرگـــردم بــه تـــو

 

آنــزمـــان کـه بــــیراهـــــه ی رو بــه رو

 

بـــنـــد اســــــت

 

نـــه آســـمان رهــایـیمــــان ؟

 

دســـتــان بــــی گنــــــــاه مــــا

 

بایــــــد تــبــرئـــه ی عاطــفـــه شـــونــد

 

نــه محـــکــوم گنـــاه آن ..

 

در ســلــول تنـــهایــــی ام

 

مــی مـــانم بــی دوســت

 

آنــســوی سلـــول تــویـــــــی

 

و ایــــن ســـو مــــن ..

 

فــردا کــه آفــتـــاب تابیــد بــر دل شـــهـــر

 

تـــو خــورشــیــد را کلیـــــد آزادی کـــــن

 


سحر " آریایی "

نــــــــــوشـــــــــــته ای از : قـــــــلم نیـــــــمه جانم


نوشته شده در چهارشنبه 16 اسفند 1391 ساعت 08:15 ب.ظ توسط Sahar کـــلید آزادی |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت
محکوم کردن توهین به پیامبر