تبلیغات
Jadeye Khis - ســـــراب
Jadeye Khis

آنگونه از یاد جــــــهان رفته ایم

 

که دگر باد نیز از سر مــــــهر گــــذری نمیـــــکند بر روح عطـــــشانمان

 

که سالهاســــت بر خُنَکای مَرحـــــمی دیــده به ره دوخــته است

 

در کدامــــــین فــــصـــل ســـــــرد

 

جامه هایمان را به نام بهـــــــار دزدیدند

 

و ارمغـــــانی جـــــز

 

آبراهــــــه های خون نصیبمان نشد !!!

 

در کجای زمان تــــــــــیغ بر شاهـــــرگ زمین زدند

 

سَلاخانی از جنــس تبــر

 

که تمام مهــــــــر زمیــــــن از تپــــش بـاز ایـــــــســـتاد

 

تنها برای

 

لخـــــته خــــــونهای سیاهـــــــــی

 

که ضامن قدرتی در کاخهای سپید گردد

 

و با خونش درختـــان هرزآلود را آب دادند

 

که ثـــــمرش جز ناراســــــتی نبود

 

مـادر نـسل مـن

 

آبسـتن  کــــــور و کــــــر فـــــرزنــــدی شــد

 

حـــــــاصـــــــــل بـــــــی عــــــشـــــــــقــــــــــی

 

گــنــــگ زنــــی ولال مـــــــــردی

 

که در بـــاورشــان همــه هوشــــیاری بــود

 

و همــــه فــریــــاد

 

کدامین نفـــــــرین ابلیس به بارنشست !!

 

که برزخی برایمان در دور دستهای دوزخ

 

و در آخرین گذر بهشــــت بر پا کرد

 

میان دوراهه ی بــــودن و نبــــــــودن

 

عشـــــــــــق را در کدامین گذر جهان

 

به حــــــــــــــــراج گذاردند

 

که خریدارش جز نقابی بر رخ و طــــــــنابی در دست نداشت

 

و اکنون در طلــــوعـــــــــی تـــــــار

 

لاشـــــــــــــه های نیــــــــمه جـــــان انـــــــســـان

 

را بــه نــظاره نشســـــــته ایــــــم

 

با غفلـــــــتی و تمســــخری !!

 

وتمــــــام درد ایـــــن اســــــت کــه بــه حـــال خــود میــــخــنــدیــم !!!!

 

شـــــــــــــــــــــــــــعر : ســـــــــــیامـــــــــــــــــک کـــــــــــیهـــــــــــــانــــــــــی

 


نوشته شده در سه شنبه 1 اسفند 1391 ساعت 07:33 ب.ظ توسط Sahar نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت
محکوم کردن توهین به پیامبر